Ngày 23:12:13 22/07/2018
Ký hiệu 52/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 2016-06-13
Người ký
Tiêu đề/Trích yếu Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại
Văn bản khác
Số ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
111/1998/QĐ-TTg 1998-06-29 Thủ tướng Chính phủ Thành lập ban đổi mới quản lý doanh nghiệp
44/1998/NĐ-CP 1998-06-29 Chính phủ Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần
295/TTg 1997-05-07 Thủ tướng Chính phủ Xếp hang đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước.
39/L/CTN 1995-04-30 Quốc hội Luật Doanh nghiệp Nhà nước
76/1999/QĐ-TTg 1999-04-02 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Cần Thơ cổ phần hoá năm 1999
74/1999/QĐ-TTg 1999-03-31 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nam Định cổ phần hoá năm 1999
73/1999/QĐ-TTg 1999-03-31 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch cổ phần hoá năm 1999
72/1999/QĐ-TTg 1999-03-31 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh cổ phần hoá năm 1999
71/1999/QĐ-TTg 1999-03-31 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng cổ phần hoá năm 1999
69/1999/QĐ-TTg 1999-03-31 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
68/1999/QĐ-TTg 1999-03-31 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hoà cổ phần hoá năm 1999
65/1999/QĐ-TTg 1999-03-29 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hoá năm 1999
63/1999/QĐ-TTg 1999-03-29 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
62/1999/QĐ-TTg 1999-03-29 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
61/1999/QĐ-TTg 1999-03-29 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc cổ phần hoá năm 1999
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ doanh nghiệp
Email
Nội dung phản hồi