Ngày 23:08:14 22/07/2018
Lời nói đầu

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Nam ngày 06/08/2016: “Chúng tôi sẽ lập một website, qua đó, trực tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sẽ cùng các chuyên gia thu nhận, lắng nghe, điều chỉnh kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư”. Theo chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập và từ ngày 01/10/2016 đưa vào vận hành Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ trên internet là:

Thông qua hệ thống này, các kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là về cơ chế, chính sách, giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương sẽ trực tiếp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý và trả lời doanh nghiệp. Tiến tới đây sẽ là kênh tương tác giữa Chính phủ với doanh nghiệp (G2B) theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, đáp ứng mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đăng ký câu hỏi chính sách doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp
Email
Địa chỉ doanh nghiệp
Nội dung phản hồi
Danh sách câu trả lời
Nội dung câu hỏi: Bố tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ tháng 9/2010. Tháng 3/2011, bố tôi làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho mẹ tôi. Vậy, khi tặng cho quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng...
(19/02/2017)
Nội dung câu hỏi: Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh bất động sản. Từ năm 2007 đến nay, Công ty chúng tôi thực hiện dự án nhà ở liền kề và chung cư tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong trường hợp này chúng tôi kê khai thuế TNDN như thế nào? Trước ngày 15/11/2014, Công ty chúng tôi thực hiện nộp tờ khai thuế TNDN Mẫu 09, Mẫu 02 theo quý. Sau ngày 15/11/2014, theo Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT/BTC, Công ty chúng tôi thực hiện nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý tại Chi cục Thuế Vĩnh Yên. Vậy, Công ty chúng tôi có phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý theo mẫu số 02/TNDN cho Chi cục Thuế Vĩnh Yên không?
(19/02/2017)
1