Ngày 23:10:36 22/07/2018
Chi tiết câu hỏi
HỎI - Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh bất động sản. Từ năm 2007 đến nay, Công ty chúng tôi thực hiện dự án nhà ở liền kề và chung cư tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong trường hợp này chúng tôi kê khai thuế TNDN như thế nào? Trước ngày 15/11/2014, Công ty chúng tôi thực hiện nộp tờ khai thuế TNDN Mẫu 09, Mẫu 02 theo quý. Sau ngày 15/11/2014, theo Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT/BTC, Công ty chúng tôi thực hiện nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý tại Chi cục Thuế Vĩnh Yên. Vậy, Công ty chúng tôi có phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý theo mẫu số 02/TNDN cho Chi cục Thuế Vĩnh Yên không?
19/02/2017
Trả lời

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 42, Mục 2, Chương V Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định, “trường hợp đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định hoặc hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng lao động) nâng bậc, nâng ngạch, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động thì không thực hiện tính lãi; trường hợp nộp hồ sơ điều chỉnh tiền lương chậm từ 60 ngày trở lên thì tính lãi theo quy định”.

Theo Khoản 1.1, Điều 1, Mục I Công văn số 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, “đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên, kể từ ngày phải đóng theo quy định thì phải đóng số tiền tính lãi trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng”.

Căn cứ Công văn số 575/BHXH-HBT ngày 9/8/2016 của BHXH quận Hai Bà Trưng báo cáo về việc tính lãi truy thu của Công ty cổ phần Colowide, Công ty tham gia BHXH tại BHXH quận Hoàn Kiếm đến hết tháng 12/2015.

Ngày 15/1/2016, BHXH quận Hoàn Kiếm hoàn tất hồ sơ chuyển quận để đơn vị chuyển đóng BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng.

Ngày 4/2/2016, BHXH quận Hai Bà Trưng nhận được hồ sơ của đơn vị báo tăng mới và đề nghị truy thu BHXH, BHYT, BHTN cho 26 lao động từ tháng 1/2016 đến tháng 2/2016 trong đối chiếu D02-TS tháng 2/2016.

Như vậy, cơ quan BHXH sẽ không thực hiện tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 1/2016 đối với 26 lao động của đơn vị. Đề nghị đơn vị liên hệ với BHXH quận Hai Bà Trưng để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm câu hỏi khác
Nội dung câu hỏi: Bố tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ tháng 9/2010. Tháng 3/2011, bố tôi làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho mẹ tôi. Vậy, khi tặng cho quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng...
(19/02/2017)
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ doanh nghiệp
Email
Nội dung phản hồi